FTI:s logga och Näringslivets Producentansvars logga mot två olika gröna bakgrunder.

Vad kommer Näringslivets Producentansvar kunna erbjuda dig som producent?


Näringslivets Producentansvar bildades av branschorganisationerna Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och bygger vidare på den expertis och erfarenhet som har utvecklats inom FTI under drygt 25 år. För producenter som idag är anslutna till FTI är målet en trygg och smidig övergång. Som ansluten producent till Näringslivets Producentansvar erbjuds du bland annat följande tjänster:

  • Tillgång till FTI:s och Materialbolagens upparbetade unika expertis och erfarenhet.
  • Tjänster som säkerställer att du uppfyller de nya kraven i förordningen.
  • Stöd och utbildning inom förpackningsdesign för ökad återanvändning och återvinning av dina förpackningar.
  • Smidiga processer och system för redovisning och rapportering till Naturvårdsverket.
  • En producentansvarsorganisation (PRO) vars ägare ger en stark grund och stora påverkansmöjligheter för anslutna producenter.
  • Möjlighet till materialåtervinning av alla materialslag (papper, plast, metall, glas, trä och andra material så som textil, porslin och övrigt) med transparens och spårbarhet.

Som producentansvarsorganisation (PRO) har Näringslivets Producentansvar ambitionen att erbjuda alla producenter en hållbar och ansvarsfull tjänsteportfölj för samtliga materialslag som förordningen omfattar. Genom strategiska partnerskap med utvalda leverantörer av återvinningstjänster, däribland Svensk Plaståtervinning och Svensk Glasåtervinning, avser vi att fortsätta driva utvecklingen mot en cirkulär och spårbar materialåtervinning i världsklass.

Läs mer om Näringslivets Producentansvar

 

Tidslinje


Q2 2023
•  Mellan den 7-22 juni skickas ett anslutningsavtal till Näringslivets Producentansvar ut till dig som idag är kund hos FTI.

Q4 2023
• Innan den 1 november ska alla producenter ha anslutit sig till en godkänd producentansvarsorganisation. Via sin PRO finansierar producenterna insamling, mottagning och återvinning av alla materialslag från och med 1 januari 2024.

Q1 2024
• Redovisning till FTI och rapportering till Naturvårdsverket för 2023.
• Redovisning av förpackningsvolymer för 2024 till Näringslivets Producentansvar.

 

Frågor och svar


• Vad är en PRO:s uppgift?

Producentansvarsorganisationen ansvarar för att säkerställa rapportering till Naturvårdverket, betalning av den kommunala insamlingen, mottagning av förpackningar från verksamheter och återvinning av förpackningar av alla materialslag (papper, plast, metall, glas, trä och andra material så som textil, porslin och övrigt) på uppdrag av de anslutna producenterna.

• Vad går din förpackningsavgift till?  

Avgiften bekostar den kommunala förpackningsinsamlingen från svenska hushåll samt bearbetning och återvinning av de insamlade förpackningarna. PRO ansvarar för att hämta och återvinna sin andel av det insamlade materialet per kommun.
Avgiften bekostar även mottagning och återvinning av förpackningar som lämnas in från verksamheter.

• Hjälper Näringslivets Producentansvar oss att rapportera till Naturvårdsverket på samma sätt som FTI har gjort? Hur ska jag rapportera förpackningsvolymer framöver? 
Ja, det kommer vi göra. Rapportering av volymer och statistik till Naturvårdsverket ska rapporteras för hela 2023 till FTI. Från januari 2024 gäller rapportering till Näringslivets Producentansvar.

Fick du inte svar på din fråga?
Tveka inte att kontakta oss på FTI via kund@ftiab.se