Flera hustak och en kyrka i staden Visby.

Tid: 08.30-09.30

Ny lagstiftning, parallell utveckling och en kommande stor samhällsreform – men hur följs det upp?


Sverige står inför en stor samhällsreform när insamlingsansvaret för förpackningar går över till kommunerna. Målet är ökad insamling och återvinning, men vilka krav ställs egentligen i lagstiftningen, vad är möjligt och ok och hur följs det upp? Och framför allt, hur kan olika parter samverka för att vi tillsammans ska nå målen?

 

Tid: 10.00-11.00

Så löser vi plaståtervinningsparadoxen


Från 2030 är det lag på att varje plastförpackning som sätts på den europeiska marknaden ska innehålla återvunnen plastråvara. Det borde inte vara ett problem – om det inte vore för plaståtervinningsparadoxen: det finns gott om plast i samhället och marknaden skriker efter högkvalitativ återvunnen råvara. Men återvinningsindustrin producerar framför allt plastprodukter av låg kvalitet som inte kan användas till plastförpackningar. En omöjlig ekvation för en cirkulär ekonomi.

Mattias Philipsson förklarar plaståtervinningsparadoxen och vad som krävs för att Sverige ska nå sina klimatmål genom att göra plasten till en del av den cirkulära ekonomin.

 

Platsen för båda seminarierna är Kilgränd 1.

 

Vi medverkar också gärna som deltagare i andras seminarium, paneldebatter, runda-bordssamtal och samtal om frågor som kopplar till vår expertis.

Vår VD Helena Nylén kommer finnas på plats och representera både FTI och Näringslivets Producentansvar, tillsammans med Henrik Nilsson, VD på Svenskt Producentansvar, Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning och Magnus Andersson, VD på Svensk Glasåtervinning.

Hör av er om ni ser att vi kan bidra i något sammanhang som ni finns i under veckan, eller om du kanske vill ta en fika eller en middag på plats.

Antingen mejlar du direkt till någon av personerna ovan, eller så skickar du ett mejl till kommunikation@ftiab.se så teamar vi ihop er!